Tjänster

Ståldörrar

Vi erbjuder ett brett utbud inbrottssäkra och brandklassade ståldörrar för såväl lägenheter som offentliga miljöer. Vi kommer ut och mäter och specialanpassar dörrar vid behov. 

Aluminium och stålpartier

Stora fasader, små fönster, enkeldörrar – vi tillverkar och monterar aluminium- och stålpartier helt efter kundens önskemål. Ett utmärkt sätt att skapa en inbjudande entré.

Portar

Vikport, slagport eller skjutport – vi kan hjälpa dig att leverera och installera en rejäl robust port. Vi hittar en lösning som passar dina behov.

Skyddsrum

Vi kan installera ditt skyddsrum som ska fungera vid de krissituationer det är avsedda för. Det handlar om mer än en säker dörr, även ventilation, vatten och avlopp ska dessutom fungera och skyltar ska vara tydliga och uppsatta på rätt plats.

Trädörrar

En klassiker i modern variant. Våra trädörrar är brand- och ljudklassade. Det finns också enklare modeller som inte är brandklassade. Våra trädörrar är brandklassade.

ståldörr säkerhetsdörr

Stryktåliga, brandsäkra och snygga säkerhetsdörrar