Dörmodeller

Daloc s10 Ståldörr

Daloc S10 (Y10) Ståldörr

Brandklass: 60 min
CE-märkning: SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

S10 är en uppdaterad version av vår äldre modell S60. Den är en branddörr i stål som passar på platser där det är viktigt att ha en stark, stabil och tålig dörr. S10 är idealisk som inner-eller ytterdörr i utrymmen som källare, industrilokaler och parkeringshus.

Daloc s81 brandlucka

Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka

Brandklass: 60 min
CE-märkning: SS-EN 14351-1

S81 är en brandklassad stållucka som vanligtvis används för t.ex. vind, källare eller industrilokaler.

Daloc S66 Branddörr

Daloc S66 (Y66) Branddörr, Ståldörr

Brandklass: 60 min
CE-märkning: SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

S66 är en brandklassad ståldörr som finns i varmförzinkat utförande för till exempel parkeringshus och industrilokaler, och i rostfritt för miljöer som kräver rostskydd, såsom vägtunnlar och byggnader i utsatt miljö.

Daloc S67 Ståldörr

Daloc S67 (Y67) Ståldörr

Brandklass: 60 min
CE-märkning: SE-EN 14351-1

S66 är en parbladig slagdörr i stålutförande som lämpar sig för till exempel industrilokaler och parkeringshus som kräver en större storlek än 30x30. För mindre storlekar än så rekommenderar vi S66.

Daloc S88 Brandskjutport

Daloc S88 Brandskjutport

Brandklass: 120 min, 60 min, 90 min
CE-märkning: SS-EN 13241, SS-EN 16034

Brandskjutportars främsta användningsområde är i inomhusutrymmen där dörren enbart avses öppnas och stängas ett fåtal gånger per dygn.

Daloc S30 Ståldörr

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr

Brandklass: 120 min, 30 min, 60 min
Ljudklass: Upp till Rw 50dB
Brandgastäthet: S200, Sa
CE-märkning: SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

En ståldörr i modern design som på grund av sitt designvärde, hög brandklassning och god ljudreduktion lämpar sig väl för offentliga miljöer såsom sjukhus, skolor, butiker, hotell, servicehus och kontor. Den är även en lämplig branddörr i lokaler som enligt Boverkets byggregler kräver brandgastäthetsklass S200.

Daloc S33 Säkerhetsdörr

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

Brandklass: 120 min, 30 min, 60 min
Ljudklass: Upp till Rw 50dB
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 3
Brandgastäthet: S200, Sa
CE-märkning: SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

Säkerhetsdörr i stålutförande för miljöer med krav på säkerhet som till exempel industri, kontor och köpcentrum. Även idealisk för lägenheter i trapphus och loftgångar. S33 finns även som pardörr. Som Y33 finns den med U-värde 1,0 - 1,9.

Daloc S43 Säkerhetsdörr

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

Brandklass: 30 min, 60 min
Ljudklass: Upp till Rw 50dB
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 3
Brandgastäthet: S200, Sa

S43 är en säkerhetsdörr av stål som främst är avsedd för lägenheter som entrédörr. Den är snarlik säkerhetsdörr S33, men är i detta utförande försedd med flerpunktslås som reglar dörrbladet i dörrkarmen på tre punkter.

Daloc Y43 Säkerhetsdörr

Daloc Y43 Säkerhetsdörr, loftgångsdörr

Brandklass: 30 min
Ljudklass: Upp till Rw 50dB
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 3
Brandgastäthet: S200, Sa
CE-märkning: SS-EN 14351, SS-EN 16034

Denna dörr är främst avsedd som ytterdörr till bostad som är belägen i markplan eller mot loftgång, och som utsätts för väder och vind, men är även lämplig för andra utrymmen. Förutom att den står emot regn vind och kyla är den estetiskt tilltalande och erbjuder gott skydd mot buller, inbrott och brand. U-värde 1,4 - 1,7.

Daloc D43 Säkerhetsdörr

Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3

Brandklass: 30 min
Ljudklass: Upp till Rw 50dB
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 3
Brandgastäthet: S200, Sa

Denna säkerhetsdörr i stål är beklädd i träpanel på in- och/eller utsidan. Den lämpar sig till exempel för miljöer där bostadsrättsföreningen vill ha moderna och säkra dörrar utan att göra kompromissa med trapphusets ursprungliga stil.

Daloc S44 Säkerhetsdörr

Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4

Brandklass: 30 min, 60 min
Ljudklass: Upp till Rw 43dB
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 4
Brandgastäthet: S200, Sa
CE-märkning: SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

Denna säkerhetsdörr erbjuder inbrottsskydd i RC4 i enlighet med SS-EN 1627. Dess främsta användningsområde är som entrédörr till lägenheter som önskar extra högt inbrottsskydd i kombination med tilltalande design.

Daloc S63 Säkerhetsdörr

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

Brandklass: 30 min, 60 min
Ljudklass: Upp till Rw 43dB
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 4
Brandgastäthet: S200, Sa
CE-märkning: SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

S63 är en säkerhetsdörr som lämpar sig för bland annat butiker, datarum, läkarmottagningar och andra platser som rymmer stöldbegärligt material. Beroende på klassningskrav finns den här dörren även som pardörr upp till 22/25x25/27

 

Daloc S50 arkivdörr

Daloc S50 Arkivdörr

Brandklass: 120 min
Ljudklass: Upp till Rw 43dB
Brandgastäthet: Sa

S50 är en arkivdörr i stål som lämpar sig för kontor, hotell och institutioner där höga krav ställs på brandskydd för att skydda dokument etc. från brand.

Daloc S53 Arkivdörr

Daloc S53 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3

Brandklass: 120 min
Ljudklass: Upp till Rw 43dB
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 3
Brandgastäthet: Sa

En säkerhetsdörr för arkiv, lämplig för platser med höga krav på brandskydd och säkerhet, såsom datahallar, serverrum och institutioner.

Daloc S54 Arkivdörr

Daloc S54 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4

Brandklass: 120 min
Ljudklass: Upp till Rw 43dB
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 4
Brandgastäthet: Sa

S54 är en säkerhetsdörr för arkiv som särskilt lämpar sig för arkiv som i kombination med hög brandsäkerhet kräver säkerhetsklass SS-EN 1627, till exempel datahallar, serverrum eller institutioner.

Daloc S93 Högsäkerhetsdörr

Daloc S93 Högsäkerhetsdörr RC4

Brandklass: 60 min
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 4
Skottsäkerhet: SS-EN 1522 FB 4
Explosion: SS-EN 13123 EPR 1

Högsäkerhetsdörr för utrymmen med krav på inbrottsklass RC4 enligt SS-EN 1627. Denna dörr används ytterst vid höga krav på mekaniskt inbrottsskydd, inte sällan i kombination med skottsäkerhet och skydd mot explosion. Dörren uppfyller kraven för RC4 upp till storlek 18 x 36 vid enkeldörr och 36x36 vid pardörr.

Daloc S94 Högsäkerhetsdörr

Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4

Brandklass: 90 min
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 4
EMI-dämpning: EMI-C
Skottsäkerhet: SS-EN 1522 FB 3
Explosion: SS-EN 13123 EPR 2-4
CE-märkning: SS-EN 14351-1

S94 är en högsäkerhetsdörr i stålplåt, väl lämpad för lokaler med höga krav på säkerhet. Konstruktionen erbjuder skydd mot inbrott, beskjutning med handeldvapen, elektromagnetiska störningar, explosion, brand och statiskt tryck.

Daloc S95 Högsäkerhetsdörr

Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5

Brandklass: 30 min, 90 min
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 5
EMI-dämpning: EMI-C
Skottsäkerhet: SS-EN 1522 FB 6
Explosion: SS-EN 13123 EPR 2-4
CE-märkning: SS-EN 14351-1

En högsäkerhetsdörr i stålplåt som särskilt lämpar sig för lokaler med mycket höga säkerhetskrav och till exempel rymmer känslig utrustning, såsom kraftverk, kemiskteknisk industri eller militära anläggningar.

Daloc YEP 66 Entréparti

Daloc YEP 66 Entréparti

Ljudklass: Upp till Rw 37dB
Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 2
CE-märkning: SS-EN 14351-1

Daloc YEP 66 är ett entréparti i stål som passar till till exempel trapphus. Motståndskraftigt mot vind, kyla och fukt och dämpar effektivt lågfrekvent buller från till exempel vägarbeten och trafik.

 
Ståldörrar av bästa kvalitet